Nejprůkaznější posudky pro soudní i správní řízení

Máme bohaté zkušenosti se znaleckými posudky z oblasti ekonomiky a stavebnictví. Ať už potřebujete vyřešit majetkové vyrovnání, určit výši škod při pojistných událostech nebo prodat majetek, vždy pro Vás najdeme to nejlepší řešení.

Co je součástí znaleckého posudku:

  • popis předmětné skutečnosti
  • výčet vyžadovaných otázek a odpovědí
  • znalecká doložka
  • podpis
  • otisk pečeti
Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Popíšeme zvolené způsoby ocenění

icon

Pracujeme s více způsoby ocenění jednoho případu

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky