Každá ochranná známka či know-how mají svou cenu. Poznejte tu svou.

Oceníme všechny druhy nehmotného majetku, zejména pak:

  • ochranné známky,
  • patenty,
  • užitné a průmyslové vzory,
  • licence,
  • know-how,
  • goodwill.

Žádné zadání pro nás není problémem, ale naopak výzvou. Nehmotný majetek by měl vždy oceňovat zkušený odborník, jelikož posouzení těchto aktiv nemusí být vždy zcela jednoznačné. Díky špatnému posudku pak může dojít ke zkreslení jejich hodnoty, která často šplhá do milionových částek.

Vždy proto vybíráme vhodnou metodu ocenění či jejich kombinaci na základě našich zkušeností. Používáme metody vycházejících nejen z českého práva, ale také splňující standardy mezinárodního účetního výkaznictví IFRS či US GAAP. Dále jsme držitelé přístupu do unikátní databáze RoyaltyStat ®, která obsahuje desítky tisíc licenčních smluv z celého světa. Díky těmto datům jsme schopni určovat hodnotu nehmotného majetku mnohem přesněji a hodnověrněji. Proto se na nás neváhejte v této oblasti obrátit.

Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Vždy vybereme tu nejvhodnější metodu

icon

Naše posudky splňují standardy mezinárodního účetního výkaznictví

icon

Oceníme patenty, licence i hůře uchopitelné know-how

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky