Získejte nejvýhodnější hypotéku s naším odhadem ceny nemovitosti

Kdy se Vám může ocenění nemovitosti hodit? Znalecké posudky na ocenění nemovitosti jsou mimořádně důležité  především v dědických řízeních a při vypořádání společného jmění manželů.

Znalecký posudek ale využijete i při vkladu nemovitosti do majetku firmy a zjištění vypořádacího spoluvlastnického podílu. Při převodu či přechodu vlastnictví nemovitosti je její ocenění důležité také pro související výměru daně.

Provádíme oceňování nemovitostí při exekucích, dražbách, úvěrovém řízení bank a pro správce konkurzní podstaty. Vždy se přitom řídíme platnou legislativou a podle potřeb konkrétního posudku volíme metodu nákladovou, výnosovou nebo porovnávací.

Pokud prodáváte či pronajímáte byt nebo dům, zajistíme Vám také tržní oceňování nemovitosti a zjištění obvyklého nájemného v konkrétní lokalitě.

Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Oceňujeme dle mezinárodních standardů

icon

Pracujeme s více způsoby ocenění jednoho případu

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky