Nejprůkaznější posudky od týmu expertů

Jsme tým znalců dlouhodobě působící v oborech Stavebnictví a Ekonomika, a to v celé České republice. Když jsme zakládali znalecký ústav, chtěli jsme, aby naši zákazníci měli jistotu, že právě jejich posudky budou u soudu ty nejprůkaznější. Díky širokým znalostem v rámci našeho týmu zaručíme komplexní řešení zakázek a zároveň větší objektivitu. Posudky podporujeme přesvědčivými podklady a současně je chystáme tak, aby si je s chutí přečetli i poučení laici. Veškerou problematiku vzájemně konzultujeme, abychom vždy docílili nejlepších výsledků.

Ať už potřebujete posoudit škodní událost, ocenit nemovitost nebo majetek podniku, vždy se můžete spolehnout, že odvedeme kvalitní práci. Zároveň se snažíme maximálně vyjít vstříc i vašim termínovým požadavkům.

Našim zákazníkům chceme především poradit v tom, v čem se vyznáme a předat jim odborně odvedenou práci, za kterou ručíme. Nebojte se svěřit vaše starosti do našich rukou.

let v oboru

posudků za rok

spokojených zákazníků

Za kvalitu ručí

Seznamte se s vedením firmy

  • absolvent Stavební fakulty VUT v Brně
  • autorizovaný inženýr a člen představenstva ČKAIT
  • soudní znalec v oboru vady a poruchy staveb
  • soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí

Ing. Pavel Pejchal, CSc.

Ing. Lukáš Pejchal

  • absolvent ESF MU Brno – specializace na podnikové finance a oceňování nehmotného majetku
  • certifikace v oceňování podniků
  • certifikace v oceňování nehmotného majetku
  • team leader