I věcné břemeno může být užitečné. Zpeněžte ho

Za věcné břemeno náleží vlastníkovi nemovitosti přiměřená náhrada. Aby ji bylo možné vyčíslit, je třeba věcné břemeno ocenit. Ve většině případů můžeme tuto částku ztotožnit s výší ročního nájemného za užívání věci.

Není-li možné užitek jednoznačně pojmenovat, vymezit a ocenit, pak bývá věcné břemeno oceněno částkou 10 000 Kč. S takovou částkou se u nás však nesetkáte, my dokážeme ocenit i neocenitelné.

Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Popíšeme zvolené způsoby ocenění

icon

Pracujeme s více způsoby ocenění jednoho případu

icon

Věcná břemena oceníme dle účelu i principu

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky