Ať Vám střecha nespadne na hlavu

Posoudíme stavby, jejich vady a poruchy a také náklady na opravu. Budeme Vám oporou při soudních sporech a reklamacích.

Provádíme jednorázové i pravidelné technické prohlídky staveb a zaměřujeme se především na kvalitu stavebních prací a posouzení konstrukčních vad. V případě zájmu stavbu posoudíme i z hlediska stavební fyziky a prověříme:

  • tepelně technické charakteristiky
  • vlhkostní stav
  • tepelnou stabilitu
  • vnitřní mikroklima

Pokud objevíme vadu, vyčíslíme i náklady na její odstranění. Toto posouzení využijete především před plánovanou koupí, rekonstrukcí či prodejem nemovitosti.

Na míru Vám také vytvoříme plán kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy.

Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Provdem jednorázové i pravidelné technické kontroly

icon

Vyčíslíme náklady na odstranění vad

icon

Plán kontrol, zkoušek a technologický předpisů na míru

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky