Zapomeňte na finance. Vyřešte počáteční vklad převodem majetku

Nepeněžitým vkladem do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným může být závod, jeho část nebo penězi ocenitelná věc.

Proč byste měli znát hodnotu nepeněžitého vkladu? Vyžaduje ji totiž zákon o obchodních korporacích a družstvech, kterým se při oceňování sami řídíme.

Součástí námi vypracovaného znaleckého posudku není jen popis a ocenění nepeněžitého vkladu, ale popíšeme i zvolené způsoby ocenění. Vždy pracujeme minimálně se dvěma způsoby, a to s těmi, které se pro daný případ nejlépe hodí.

Obraťte se na nás

Proč spolupracovat se znaleckým ústavem STATIKUM:

icon

Popíšeme zvolené způsoby ocenění

icon

Pracujeme s více způsoby ocenění jednoho případu

icon

Řídíme se zákonem o obchodních korporacích a družstvech

icon

Máme tým několika znalců – víc hlav víc ví

icon

Dbáme na dodržování dohodnutých termínů

icon

Dodáme Vám přesvědčivé podklady čtivé i pro poučené laiky