Logo STATIKUM

Základní informace

Společnost STATIKUM s.r.o. vznikla v roce 1991 a dne 13.3.1991 byla zapsána u KOS v Brně, oddíl C, vložka 821. V roce 1997 byla v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapsána rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech EKONOMIKA a STAVEBNICTVÍ. Dne 11.7.2012 navíc došlo díky rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti k rozšíření oblasti působnosti na další specializace v rámci oboru EKONOMIKA.

Po celou dobu své existence si společnost drží vysoký standard v počtu profesionálů ve svém týmu. Sídlo společnosti se nachází v Brně, ale v nedávné době byla zřízena i pražská pobočka. V současné době společnost svojí působností pokrývá celou Českou republiku. Znalecký ústav spolupracuje i s několika zahraničními subjekty a je schopen poskytnout své služby mj. i v německém a anglickém jazyce.